X
שרשרת בזהב לבן 14K משובצת פנינה יוהלומים
שרשרת בזהב לבן 14K משובצת פנינה יוהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K
שרשרת בזהב צהוב 18K | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
שרשרת רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K
שרשרת רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב ולבן 14K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב ולבן 14K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
תליוני תלתן בזהב צהוב ולבן 14K משובצים יהלומים
תליוני תלתן בזהב צהוב ולבן 14K משובצים יהלומים | קבל הצעת מחיר
תליון יהלומים שחורים ולבנים בזהב לבן 18K
תליון יהלומים שחורים ולבנים בזהב לבן 18K | קבל הצעת מחיר
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ | קבל הצעת מחיר
תליון בזהב צהוב 18K משובץ טורמלינים ויהלומים
תליון בזהב צהוב 18K משובץ טורמלינים ויהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת פנינים מהים הדרומי בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
שרשרת פנינים מהים הדרומי בזהב צהוב 18K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
תליון בזהב לבן 18K משובץ יהלומים
תליון בזהב לבן 18K משובץ יהלומים | קבל הצעת מחיר
תליון רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K
תליון רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K | קבל הצעת מחיר
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ פנינה ויהלומים
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ פנינה ויהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת אמטיסט בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת אמטיסט בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב צהוב 18K
שרשרת בזהב צהוב 18K | קבל הצעת מחיר
שרשרת בזהב לבן 14K משובצת פנינה יוהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
שרשרת רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K
שרשרת בזהב צהוב ולבן 14K משובצת יהלומים
תליוני תלתן בזהב צהוב ולבן 14K משובצים יהלומים
תליון יהלומים שחורים ולבנים בזהב לבן 18K
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ
תליון בזהב צהוב 18K משובץ טורמלינים ויהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת פנינים מהים הדרומי בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
תליון בזהב לבן 18K משובץ יהלומים
תליון רוטיל קוורץ בזהב צהוב 18K
תליון בצורת כדור בזהב 18K משובץ פנינה ויהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת אמטיסט בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
שרשרת בזהב צהוב 18K