X
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום, רובינים, ספירים כחולים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום, רובינים, ספירים כחולים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים וספינל ורוד
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים וספינל ורוד | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת בלו טופז ויהלומים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת בלו טופז ויהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת זהב לבן 18K משובצת רודולייט ויהלומים
טבעת זהב לבן 18K משובצת רודולייט ויהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת יהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת סוליטר בזהב צהוב 18K משובצת יהלום ויהלומים סביב
טבעת סוליטר בזהב צהוב 18K משובצת יהלום ויהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת עשויה טיפות זהב צהוב 18K בשיבוץ יהלומים
טבעת עשויה טיפות זהב צהוב 18K בשיבוץ יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת טופז סמוקי קוניאק ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת טופז סמוקי קוניאק ומעוטרת יהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K המשלבת טיפת זהב שמשובצת יהלומים
טבעת בזהב צהוב 18K המשלבת טיפת זהב שמשובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלומים שחורים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלומים שחורים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 18K המשלבת סיליקון שחור וטיפות זהב המשובצות יהלומים
טבעת בזהב לבן 18K המשלבת סיליקון שחור וטיפות זהב המשובצות יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
טבעת פרפר בזהב אדום 14K משובצת יהלומים
טבעת פרפר בזהב אדום 14K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ויהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ויהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב ורוד 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת סביב יהלומים
טבעת בזהב ורוד 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת סביב יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן K14 משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן K14 משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלומים ורובינים
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלומים ורובינים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים | קבל הצעת מחיר
טבעת אירוסין קלאסית בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרובע ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת אירוסין קלאסית בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרובע ומעוטרת ביהלומים סביב | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים | קבל הצעת מחיר
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום, רובינים, ספירים כחולים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים וספינל ורוד
טבעת בזהב לבן 14K משובצת בלו טופז ויהלומים
טבעת זהב לבן 18K משובצת רודולייט ויהלומים
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלום
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת סוליטר בזהב צהוב 18K משובצת יהלום ויהלומים סביב
טבעת עשויה טיפות זהב צהוב 18K בשיבוץ יהלומים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת טופז סמוקי קוניאק ומעוטרת יהלומים סביב
טבעת בזהב צהוב 18K המשלבת טיפת זהב שמשובצת יהלומים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלומים שחורים
טבעת בזהב לבן 18K המשלבת סיליקון שחור וטיפות זהב המשובצות יהלומים
טבעת ייחודית בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום
טבעת פרפר בזהב אדום 14K משובצת יהלומים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרכזי ויהלומים סביב
טבעת בזהב ורוד 18K משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת סביב יהלומים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלום
טבעת בזהב לבן K14 משובצת יהלום מרכזי ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן שמפנייה 18K משובצת יהלומים ורובינים
טבעת בזהב צהוב 18K משובצת יהלומים
טבעת אירוסין קלאסית בזהב צהוב 18K משובצת יהלום מרובע ומעוטרת ביהלומים סביב
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים
טבעת בזהב לבן 14K משובצת יהלום שחור ויהלומים לבנים